אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) מחקר רפואי >

Elicio – שיתוף פעולה עם Natera בניסוי Phase I/II


12.2.20
Elicio – שיתוף פעולה עם Natera

בהמשך לדיווחים קודמים[1] של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה"), החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 11 בפברואר 2020, הודיעו Elicio Therapeutics, Inc. ("Elicio"), המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-30%, ו-Natera Inc. ("Natera"), על שיתוף פעולה שמטרתו להאיץ את הוכחת האפקט הטיפולי של ELI-002 ברמה המולקולרית במסגרת ניסוי קליני Phase I/II בסרטן הלבלב ("שיתוף הפעולה" ו-"הניסוי", בהתאמה).

הניסוי, אותו תערוך Elicio, יכלול 108 חולים בסרטן הלבלב עם מוטציותKARS אשר עברו טיפול כימותרפי וכן ניתוח להסרת הגידול שלאחריו נותרה מחלה שארית, על פי נוכחות DNA גידולי בדם החולים. במסגרת שיתוף הפעולה, בדיקת Signatera™של Natera תוודא את קיום ה-DNAהגידולי עם מוטציות KRAS בדם החולים לצורך גיוסם לניסוי, וכן תבדוק את רמתו בדם לאורך זמן, על מנת להעריך את שיעור החולים בהם ה-DNA נעלם בעקבות הטיפול. גיוס החולים יערך ב-10 עד 12 מרכזים בארה"ב ויחל במחצית הראשונה של 2020.

Natera (NASDAQ: NTRA) הנה חברה גלובלית המובילה בפיתוח cell-free DNA testing ולה שווי שוק של כ-2.7 מיליארד דולר. למוצר הדגל שלה, Signatera™, ניתן מעמד של Breakthrough Device מטעם ה-FDA.

Elicio הינה חברה פרטית אמריקאית בתחום האימונותרפיה אשר מפתחת טכנולוגיות חיסון באמצעותן מוצגות למערכת החיסון מטרות באופן שצפוי לאפשר תגובה יעילה במיוחד ולאורך זמן כנגד תאי סרטן.המוצר המוביל של Elicio הינו החיסון הטיפולי ELI-002 המכוון כנגד כל שבע המוטציות של KRASהמניעות כ-25% מכל הגידולים הסרטניים המוצקים בבני אדם. ELI-002 עשוי להיות שימושי במספר גידולים, וביניהם סרטן הלבלב, סרטן המעי הגס וסרטן הריאה.

המידע בדבר שיתוף הפעולה האמור, כוונותיה של Elicio בדבר הניסוי הקליני, לרבות תחילת הניסוי, מועדיו ומאפייניו כאמור לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות Elicio ותוכניותיה למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הנם קשיים טכנולוגיים והנדסיים, אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, שינויים בתוכניות הפיתוח ואי עמידה ביעדים, שינויים בהסכמים ובהתחייבויות, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות, אי קבלת אישורים לניסויים, חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל

אסף סגל, סמנכ"ל כספים[1] ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3 באוקטובר 2019, וסעיף 27.2.2 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, כפי שפורסם ביום 27 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-100831 ו- 2019-01-025617, בהתאמה).


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה