אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

 נבחרי MedPortal
רפאל רוזנסקי
רפואה סינית .

רוצה להופיע כאן?
(אנציקלופדיה) גיל הזהב >

עובדים זרים בתחום הסיעוד


5.12.18
הכול אודות עובדים זרים בתחום הסיעוד

עובדים זרים בתחום הסיעוד זכאים על פי חוק למלוא התנאים והזכויות הנהוגים בחוקי העבודה הישראלים. בין זכויות אלו ניתן למנות שכר מינימום, חופשה שנתית, יום מנוחה שבועי, ימי חג, דמי הבראה שנתיים, תשלום דמי נסיעה, תשלום בגין שעות נוספות, ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורין. כמו כן על המעסיק לדאוג למגורים הולמים ולביטוח רפואי לעובד הזר.

כדי להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד יש לקבל אישור מרשות האוכלוסים וההגירה, בהתאם לתנאי הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד. ישנם קריטריונים שונים לזכאות זו, כאשר ניתן לגייס עובד זר באופן עצמי או בעזרת חברות המתמחות בכך, כל עוד הן בעלות היתר מהמדינה לעסוק בגיוס עובדים זרים לתחום הסיעוד. מעבר לקבלת ההיתר להעסקת עובד זר יש לדאוג לכל האישורים הנדרשים להעסקתו, וכדאי לבדוק אפשרויות מימון לקבל סיוע בעלות העסקת העובד הזר בתחום הסיעוד.את האישורים הנדרשים כדי להשיג בעזרת עורך דין עובדים זרים המתמחה באישורי כניסה ועבודה לעובדים זרים בתחום הסיעוד.שכר

שכר העובד הזר נקבע במשא ומתן בין המטפל למשפחה, ולא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק. שכר זה עומד כיום על 29.12 ₪ לשעה (ברוטו) או כ 5300 ₪ למשרה מלאה. כדאי להתעדכן מידי פעם בשינויים בשכר המינימום הנהוג במשק. יש לסכם מראש עם העובד הזר את מטבע תשלום המשכורת, כדי למנוע אי נעימויות בהמשך. את השכר יש לשלם עד 9 לכל חודש.

אם לקשיש נקבעו זכאות לגמלת סיעוד במבחן התלות של הביטוח הלאומי, הן עומדות בצורת השתתפות ביטוח לאומי בשכרו של העובד הזר. אם הקשיש הוא ניצול שואה, קיימת השתתפות נוספת בשכר המטפל הזר.

דמי הבראה והוצאות נסיעה

בנוסף לשכר הבסיסי יש לשלם לעובד הזר דמי הבראה והוצאות נסיעה. מטפל, שסיים שנה אחת זכאי לתשלום חד פעמי של דמי הבראה בגובה של חמישה ימים. בשנים הבאות מספר הימים עולה לפי הוותק. בנוסף לשכר ישולמו למטפל הוצאות נסיעה למקום העבודה וחזרה.

ניכויים משכר העובד

המעסיק רשאי לנכות על פי חוק ניכויים שונים משכר העובד בתנאי שלא יעלו על 25% משכרו. בין ניכויים אלה מותר למנות: מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלום עבור ביטוח רפואי, תשלום עבור מגורים הולמים, וחבות של העובד כלפי המעביד (בתנאי שנתן את הסכמתו בכתב לכך).

יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית וימי חג

העובד הזר זכאי ליום מנוחה שבועי על פי דתו ולאומו, לצורך התרעננות וחידוש כוחות. בנוסף המטפלים זכאים לחופשה שנתית בהתאם לוותק שלהם. כמו כן כל עובד זכאי ל-9 ימי חג בשנה לפי דתו. אם המטפל עבד בהם יש לשלם לו תוספת תשלום.

ביטוח רפואי, פנסיוני ופיצויי פיטורין

על המעסיק לדאוג לפוליסת ביטוח לעובד הזר אצל מבטח בעל רישיון בתוקף לכל תקופת עבודתו. בנוסף חובת המעסיק לשלם הפרשות עבור פנסיה ופיצויי פיטורין עבור המטפל, אשר זהים להפרשות אצל עובדים ישראלים.

מגורים הולמים

על המעסיק לספק מגורים הולמים לעובד לכל תקופת העסקתו ועד שבעה ימים לאחריה.


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה