אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר
ארכיון מאמרים >

מהו אזילקט?


24.09.09
מהו אזילקט?

טבע –לונדבק

אזילקט (Azilect®)

מהו אזילקט?

אזילקט (רסגילין 1 מ"ג) הוא מעכב מדור שני, פוטנטי, סלקטיבי ביותר, בלתי הפיך של האנזים monoamine oxidase-B (B- MAO) 1, פעילותו מגבירה את זמינותו של דופמין טבעי (אנדוגני) בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים, ומבטיחה שיפור ברמות דופמין הנגזר מטיפול בלבודופה בחולי פרקינסון הסובלים ממחלה בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת.

כיצד פועל אזילקט?

אזילקט פועל באמצעות עיכוב monoamine oxidase-B(B- MAO), אנזים המפרק דופמין במערכת העצבים המרכזית.2 לפיכך, עיכוב B- MAO מוביל לשימור הרמות של דופמין. מאחר שדופמין הוא בעל תפקיד מפתח בויסות התנועה, ירידה בכמותו גורמת להתפתחותם של התסמינים האופייניים למחלת פרקינסון: רעד, תנועות איטיות (בראדיקינזיה), נוקשות וחוסר יציבות פוסטורלית.

כיצד ניתן אזילקט?

אזילקט ניטל באופן פומי (דרך הפה). הטיפול ניתן על פי פרוטוקול פשוט הכולל נטילת טבליה אחת פעם אחת ביום, בכל שעה, עם או ללא מזון. אזילקט אינו דורש טיטרציה, בין אם ניתן כתכשיר יחיד או בשילוב עם תרופות אחרות.2 משמעות הדבר היא כי אזילקט מהווה טיפול נוח ופשוט במחלת פרקינסון הן כתכשיר יחיד והן כתכשיר נלווה. 2

האם אזילקט נסבל היטב?

הוכח כי הטיפול באזילקט הוא בטוח ונסבל היטב, הן כתכשיר יחיד והן כתכשיר נלווה, בחולי פרקינסון בכל הגילאים. 3,4,5 בנוסף לכך, טיפול ארוך טווח באזילקט הוכח כיעיל, בטוח ונסבל היטב בחולי פרקינסון.6

האם אזילקט גורם לתופעות לוואי כשלהן?

תופעות הלוואי השכיחות ביותר של אזילקט הן: כאבי ראש, כאבי מפרקים, קשיי עיכול, תסמונת דמוית שפעת, דיכאון ובעיות קלות במערכת העיכול. 2,4 שכיחותן של תופעות לוואי דופמינרגיות במחלת פרקינסון מתקדמת בקרב מטופלי אזילקט הייתה דומה לזו שנצפתה בקרב מטופלי פלצבו (בלתי מטופלים).5 אזילקט אינו גורם לתופעות לוואי קוגניטיביות או התנהגותיות משמעותיות, או לשינויים חריגים במצב הנפשי, בהתנהגות או במצבי רוח.2 הטיפול כרוך בשיעורים נמוכים של הפסקות טיפול בשל תופעות לוואי (4.2% בקרב מטופלי אזילקט לעומת 4.9% בקרב מטופלי פלצבו).

מי עשוי להפיק תועלת מאזילקט?

אזילקט עשוי להיות יעיל בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים כתכשיר יחיד, ובחולי פרקינסון בשלבי מחלה מתקדמים כתכשיר נלווה. 2 המחקרים הראו כי אזילקט יעיל בחולים צעירים יותר ובחולים מבוגרים יותר כאחד.7

הטיפול באזילקט הוא בטוח ונסבל היטב ללא תלות בגיל, ובעל שיעורים נמוכים של תופעות לוואי, לרבות אלו הנצפים לעתים תכופות בעת טיפולים דופמינרגיים אחדים.8

החולים מפיקים תועלת מהטיפול באזילקט הודות להיותו טיפול יעיל, פשוט, נסבל היטב ונוח, הניתן פעם אחת ביום ללא צורך בטיטרציה. 9

האם אזילקט יכול לשפר את איכות החיים?

נמצא כי מתן אזילקט משפר את איכות החיים הקשורה במצב הבריאותי (HRQoL). זה היה הטיפול הראשון במחלת פרקינסון אשר הדגים תועלת במונחי איכות חיים בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים10, וסקירה מן העת האחרונה של מחקרי התערבות רפואית וכירורגית בחולי פרקינסון, בהם נעשה שימוש ב- HRQoL כמדד יעילות, מצאה כי אזילקט היה התכשיר הפרמקולוגי היחיד אשר הדגים יעילות במדד זה.11

תועלת הטיפול באזילקט במחלת פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים

יעילותו התרפויטית של אזילקט הניתן דרך הפה פעם אחת ביום כתכשיר יחיד במסגרת טיפול התחלתי בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים נבחנה במחקר TEMPO. מחקר זה, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, היה מיועד לבחון את יעילותו של אזילקט לאורך 6 חודשים. כמו כן, המחקר TEMPO העריך את השפעותיו של טיפול מוקדם באזילקט כתכשיר יחיד לעומת טיפול דחוי ב- 6 חודשים, לאחר 12 חודשי טיפול, ובמסגרת מחקר- המשך פתוח (open label) במהלך 6.5 שנים. הטיפול באזילקט הדגים שיפורים משמעותיים בתסמינים העיקריים של מחלת פרקינסון, רעד ובראדיקינזיה (תנועות איטיות), בקרב חולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים.3 יתרה מזו, במחקר אשר בחן טיפול מוקדם לעומת טיפול דחוי, נמצא כי חולים אשר התחילו בטיפול באזילקט בשלב מוקדם יותר הפיקו תועלת מיתרון זה, ממצא המעיד על כך כי הטיפול באזילקט עשוי לעכב הן את התקדמות התסמינים והן את התקדמות המחלה. 12 התועלת הכפולה הטמונה בטיפול באזילקט - שיפור בתסמיני מחלת פרקינסון בשילוב עם אפקט של שינוי במהלך המחלה – אושרה על ידי תוצאותיו של מחקר ADAGIO. 13


מחקר TEMPO

[TVP-1012 in Early Monotherapy for Parkinson's disease Outpatients ]

· שלב המחקר ההתחלתי, כפול סמיות, אקראי, מבוקר פלצבו, בן 26 שבועות, חקר את השפעתו של אזילקט 1 מ"ג ו- 2 מ"ג לעומת פלצבו ב- 404 חולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים. 3

· השפעת הטיפול באזילקט נמדדה באמצעות סולם UPDRS, סולם דיאגנוסטי המקובל בהערכת יכולתו של החולה לבצע משימות נפשיות ומוטוריות, ופעילויות של חיי יומיום.3

· תוצאותיו של שלב המחקר ההתחלתי, בן 26 השבועות, הראו כי רסגילין מהווה טיפול יעיל בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים.3

· בשלב השני של המחקר, חולי קבוצת הפלצבו עברו לטיפול באזילקט 2 מ"ג בתום 26 שבועות טיפול, זאת על מנת לבחון את השפעתה של תחילת טיפול דחויה במהלך 26 שבועות נוספים של טיפול פעיל. 12

· מדד היעילות העיקרי היה השינוי בציון ה- UPDRS הכולל מציון המוצא לציונים שנמדדו בשבועות 26 ו- 52 לטיפול; מדדי יעילות משניים כללו פעילויות חיי יומיום (ADL), תפקוד מוטורי וציוני איכות החיים הנמדדים בסולם QUALIF – PD. 12

· התוצאות הראו כי רסגילין מהווה טיפול יעיל בחולי פרקינסון בשלבי מחלה מוקדמים.3

ממצאים עיקריים ממחקר TEMPO – תוצאות לאחר 6 חודשים

- הטיפול באזילקט שיפר את ציון ה- UPDRS הכולל, ואת הציונים בתת- הסולמות המוטורי וחיי היומיום של UPDRS, לעומת פלצבו.3

- ההשפעה נצפתה במדדי היעילות העיקרי והמשניים, לרבות תסמיני מחלת פרקינסון עיקריים (רעד, בראדיקינזיה). 3

- בחולים אשר סבלו ממחלת פרקינסון קשה יותר בתחילת המחקר, הטיפול באזילקט שיפר את ציון ה- UPDRS הכולל בלמעלה מ- 6 יחידות. 3

- שכיחות תופעות הלוואי בקרב מטופלי אזילקט לא עלתה על זו שנצפתה בקרב מטופלי פלצבו.3

ממצאים עיקריים ממחקר TEMPO – תוצאות ארוכות טווח

- תחילת טיפול מוקדמת באזילקט דוחה באופן משמעותי את הירידה בציון ה- UPDRS הכולל במהלך 12 חודשים. 3,6

- לאחר שנתיים, בקרב 46% מהחולים שנשארו במחקר, נצפתה שליטה הולמת אשר הושגה באמצעות טיפול באזילקט בלבד.6 היכולת לשלוט במצבם של חולי פרקינסון באמצעות תכשיר יחיד מפחיתה את הצורך בהוספת טיפולים נוספים כגון L- dopa , העלולים להגביר את הסיכון לתופעות לוואי. 14

- התועלת הטמונה בתחילת טיפול מוקדמת באזילקט, לעומת תחילת טיפול דחויה באזילקט, נשמרה במהלך 6.5 שנים, ממצא המעיד על יכולתו האפשרית של אזילקט לשנות את מהלך המחלה. 6

התועלת העיקרית של אזילקט בשלביה המוקדמים של מחלת פרקינסון

· הטיפול באזילקט הוכח כטיפול קו ראשון יעיל ונסבל היטב עבור חולים הסובלים מתסמינים מוקדמים של מחלת פרקינסון.3

· טיפול מוקדם באזילקט, לעומת טיפול דחוי באזילקט, כרוך בהפחתת ההתקדמות בתסמיני המחלה, אשר נשמרת במשך למעלה משש שנים, ממצא המעיד על יכולתו האפשרית של אזילקט לשנות את מהלך המחלה. 12

· לאחר טיפול במהלך שנתיים, בקרב כמחצית מהחולים שנשארו במחקר, נצפתה שליטה הולמת אשר הושגה באמצעות טיפול באזילקט ללא כל טיפול דופמינרגי נוסף.6

מחקר ADAGIO

[Attenuation of Disease progression with Azilect® GIven Once-daily ]

· מחקר ADAGIO הוא אחד המחקרים הגדולים ביותר שנערכו בחולי פרקינסון במטרה לחקור באופן ספציפי ופרוספקטיבי את דחייתה של התקדמות מחלה. ADAGIO הוא מחקר רב מרכזי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, אשר נערך בקבוצות מקבילות, עם תחילת טיפול דחויה. הגיוס למחקר החל בנובמבר 2005, והרנדומיזציה הושלמה במהלך מעט למעלה משנה, כאשר 1176 חולים גויסו למחקר. 15

· משך המחלה הממוצע היה 5.4 חודשים (סטיית תקן 4.6 חודשים) וציון ה- UPDRS הכולל הבסיסי היה 20.4 (סטיית תקן 8.5). זוהי אוכלוסייה המורכבת מחולי פרקינסון בשלבי המחלה המוקדמים ביותר אשר נחקרו אי פעם במחקר אקראי מבוקר. 15 לצורך השוואה, במחקר TEMPO, משך המחלה הממוצע היה 1.0 שנה (סטיית תקן 1.2 שנים) וציון ה- UPDRS הממוצע הבסיסי היה 25.0 (סטיית תקן 10.8).3

תוצאותיו הראשונות של מחקר ADAGIO הוצגו בכנס EFNS שנערך בשנת 2008. הן מאשרות את התועלת הכפולה של הטיפול באזילקט: שיפור בתסמיני מחלת פרקינסון בשילוב עם אפקט של שינוי במהלך המחלה.13

התועלת שבטיפול באזילקט במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת

מרבית החולים הסובלים ממחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת זקוקים לטיפול תרופתי משולב. הטיפול באזילקט מעניק תועלת תרפויטית נוספת משמעותית לחולים אשר כבר מטופלים בלבודופה או בתרופות אחרות לטיפול במחלת פרקינסון, לרבות אגוניסטים של דופמין ואנטקפון. 4,5

יעילותו של אזילקט כטיפול במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת נחקרה בשני מחקרים קליניים רב מרכזיים, אקראיים, מבוקרי פלצבו, PRESTO ו- LARGO. שני המחקרים הראו כי אזילקט מהווה תכשיר יעיל הניתן פעם אחת ביום כטיפול נלווה במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת; הטיפול נמצא כבטוח ונסבל היטב, אף בעת שימוש כתוספת לטיפולים אחרים במחלת פרקינסון. בנוסף לכך, הודגם כי הטיפול באזילקט הוא טיפול פשוט ונוח הניתן פעם אחת ביום. 4,5

מדד היעילות העיקרי בשני המחקרים הללו היה השינוי מנקודת המוצא בתקופת OFF היומית הכוללת, המייצגת תקופות של שחיקה בהשפעותיה של התרופה המשמשת לטיפול במחלת פרקינסון, לצד שליטה לקויה בתסמיני מחלת פרקינסון, דבר הגורם לתנודות מוטוריות.4,5 קיצור תקופת OFF והארכת תקופת ON, ללא הגדלת נטל תופעות הלוואי הכרוכות בטיפול התרופתי, הם האתגרים הקליניים המשמעותיים ביותר בטיפול במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת. 9 שני המחקרים הדגימו כי הטיפול באזילקט 1 מ"ג הוא יעיל בקיצור תקופת OFF ובשיפור התנודות המוטוריות בחולים הלוקים במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת, אשר מקבלים טיפול תרופתי אופטימאלי המבוסס על תכשירים אחרים לטיפול במחלת פרקינסון .4,5

מחקר PRESTO4

· מחקר PRESTO בחן טיפול באזילקט 1 מ"ג ו- 0.5 מ"ג במסגרת מחקר בן 26 שבועות, כפול סמיות, אקראי, מבוקר פלצבו שנערך ב- 472 חולים הלוקים במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת.

· החולים שנכללו במחקר זה כבר קיבלו טיפול תרופתי אופטימאלי המבוסס על תכשירים אחרים לטיפול במחלת פרקינסון, וסבלו מתקופת OFF יומית ממוצעת של 6 שעות.

· מדד היעילות העיקרי היה השינוי בתקופת OFF יומית כוללת, כפי שנמדד באמצעות יומני החולים במהלך 26 שבועות טיפול.

מחקר LARGO5

· מחקר LARGO, אשר כלל זרוע של טיפול בתרופת ייחוס פעילה, בחן אזילקט 1 מ"ג, אנטקפון (200 מ"ג עם כל מנת לבודופה) ופלצבו במסגרת מחקר בן 18 שבועות, כפול סמיות, אקראי שנערך ב- 687 חולים הלוקים במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת.

· מדד היעילות העיקרי היה השינוי בתקופת OFF יומית כוללת.

ממצאים עיקריים ממחקרי PRESTO ו- LARGO

הטיפול באזילקט מקצר את תקופת OFF ומאריך את תקופת ON באופן משמעותי. 4,5

הטיפול באזילקט מאריך באופן משמעותי את תקופת ON היומית הכוללת ללא תנועות בלתי רצוניות מטרידות. 4,5

הטיפול באזילקט מוביל לשיפור משמעותי לעומת פלצבו במדדי התרשמות קלינית כוללת, ומדדי יעילות על פי ADL UPDRS. 4,5

השינויים בתקופות ON ו- OFF המושגים באמצעות אזילקט 1 מ"ג דומים לאלה המושגים באמצעות מנות מרובות של אנטקפון 200 מ"ג. 4

הטיפול באזילקט 1 מ"ג מעניק תועלת לחולים בשעות הבקר המוקדמות, המוגדרות כתקופת OFF למעשה (לפני נטילת מנת התרופה הראשונה). תועלת זו קשורה ביעילותו הממושכת של אזילקט במהלך 24 שעות, המושגת באמצעות חסימה בלתי הפיכה של פירוק הדופמין במוח. לא נצפה אפקט דומה בעקבות טיפול באנטקפון 200 מ"ג, תכשיר בעל זמן מחצית חיים קצר (פינוי מהיר) ואפקט קצר טווח.5

התועלת העיקרית של אזילקט במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת

· אזילקט הוא תכשיר יעיל כטיפול נלווה במחלת פרקינסון בדרגת חומרה בינונית עד מחלה מתקדמת.4,5

· יעילותו של אזילקט בהפחתת תקופת OFF דומה לזו של אנטקפון . 4,5

· אזילקט מפחית באופן משמעותי את התסמינים המוטוריים העיקריים - רעד, נוקשות, ובראדיקינזיה.4,5

· אזילקט מציע תועלת תרפויטית נוספת לחולים אשר כבר נוטלים תכשירים אחרים לטיפול במחלת פרקינסון. 4,5

· אזילקט הוא בטוח ונסבל היטב אף בעת שימוש כתוספת לתכשירים אחרים לטיפול במחלת פרקינסון. 4,5

· הטיפול באזילקט, הכרוך בנטילת טבליה אחת פעם אחת ביום, הוא פשוט ונוח.2

מי משווק אזילקט?

אזילקט משווק באירופה על ידי לונדבק וטבע כחלק משותפות אסטרטגית ארוכת טווח בין שתי החברות.

H. Lundbeck A/S היא חברת תרופות בינלאומית המעורבת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירת תרופות לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות. בשנת 2006, היו רווחי החברה 9.2 מיליארד DKK (כ- 1.2 מיליארד אירו). מספר העובדים בחברה הוא כ- 5000. למידע נוסף, בקרו באתר http://www.lundbeck.com/.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (TEVA :NASDAQ), בעלת מטה כללי בישראל, נמצאת בין 20 חברות התרופות המובילות ובין חברות התרופות הגנריות הגדולות ביותר בעולם. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת תרופות גנריות וחדשניות לבני אדם, ומרכיבים פרמצבטיים פעילים. קרוב ל- 90% ממכירותיה של טבע מתבצעות בצפון אמריקה ובאירופה. המחקר והפיתוח החדשני של טבע מתמקד בפיתוחן של תרופות חדישות לטיפול במחלות של מערכת העצבים המרכזית.

למידע נוסף, אנא פנה/י:

[להשלים שם, תפקיד, מס' טלפון, כתובת email ]

רשימת ספרות:

1. Youdim MB, Gross A, Finberg JPM. Rasagiline [N-propargyl-1R(+)-aminoindan], a selective and potent inhibitor of mitochondrial oxidase B. Br J Pharmacol 2001;132(2):500-506

2. Azilect® Summary of Product Characteristics (SPC)

3. Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease: the TEMPO Study. Arch Neurol 2002;59(12):1937-1943

4. Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO Study. Arch Neurol 2005;62(2):241-248

5. Rascol O, Brooks DJ, Melamed E et al; LARGO study group. Rasagiline as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson's disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet 2005;365(9463):947-954

6. Oldfield V, Keating G, Perry C. Rasagiline – a review of its use and the management of Parkinson’s disease. Drugs 2007;67(12):1725-1747

7. Goetz CG, Schwid SR, Eberly SW et al; Parkinson Study Group TEMPO and PRESTO Investigators. Safety of rasagiline in elderly patients with Parkinson disease. Neurology2006;66(9):1427-1429

8. Pahwa R. Understanding Parkinson's disease: an update on current diagnostic and treatment strategies. J Am Med Dir Assoc 2006;7(7 Suppl 2):4-10

9. Rascol O, Payoux P, Ory F et al. Limitations of current Parkinson’s disease therapy. Ann Neurol 2003;53(suppl 3):S3-S15

10. Biglan KM, Schwid S, Eberly S et al. Rasagiline improves quality of life in patients with early Parkinson's disease. Mov Disord 2006;21(5):616-623

11. Martinez-Martin P, Deuschl G. Effect of medical and surgical interventions on health-related quality of life in Parkinson’s disease. Mov Disord 2007;22(6):757-765

12. Parkinson Study Group. A controlled, randomized, delayed-start study of rasagiline in early Parkinson disease. Arch Neurol 2004;61(4):561-566

13. Rascol O and Olanow CW for the ADAGIO investigators. Abstract at the 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Spain, 2008

14. Jankovic J, Stacy M. Medical management of levodopa-associated motor complications in patients with Parkinson’s disease. CNS Drugs 2007; 21(8):677-692

15. Stocchi F for the ADAGIO investigators. Poster presented at 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Brussels, Belgium, 2007


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה