אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) חדשות בריאות >

כלל ביוטכנולוגיה מוכרת את קיידנט לנוברטיס בעסקת מזומן ואבני דרך בהיקף של 770 מיליון דולר


17.12.20
בשבוע האחרון חברות של כלל ביוטכנולוגיה דיווחו על תוצאות חיוביות בניסויים קליניים סופיים שלב 3 בגמידה סל, תוצאות שלב 2aבביוקיין, מיזוג של אנקיאנו עם כמוכאב, וכן עסקת מסחור של מדיוונד באמירויות

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה מתכבדת להודיע כי ביום 17 בדצמבר 2020 הודיעהCadent Therapeutics Inc., המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-13%, כי התקשרה בהסכם עםNovartisבמסגרתו תרכושNovartisאת כל ההחזקות ב-Cadentתמורת סך כולל של עד 770 מיליון דולר, המורכב מתשלום מיידי בסך של 210 מיליון דולר וכן מתשלומים עתידיים המותנים בהתקיימותן של אבני דרך הקבועות בהסכם בהיקף של 560 מיליון דולר.

חלקה של החברה בתשלום המיידי הינו כ-26 מיליון דולר. חלק מהתשלום המיידי לחברה (כ-3 מיליון דולר) יופקד בנאמנות לצורך הבטחת התחייבויות שיפוי של בעלי המניות שלCadentעל פי הסכם הרכישה.

Cadentהודיעה כי להערכתה, הסכם הרכישה יושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021. יצוין כי הסכם הרכישה כולל הוראות סטנדרטיות הנוגעות, בין היתר, לתנאים מתלים להשלמתו, לתקופת הביניים עד להשלמתו וכן לסעיפי שיפוי החלים על בעלי מניות ב-Cadent, לרבות החברה.

השקעתה של החברה ב-Cadentמוצגת בדוחותיה הכספיים ליום 30 בספטמבר 2020 כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ-24 מיליון ש"ח (כ-7 מיליון דולר). בהתאם, כתוצאה משוויCadentהמשתקף מהסכם הרכישה, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 רווח ניכר אשר החברה בוחנת את היקפו.

 

בתמונה עפר גונן מנכ"ל כלל ביוטכנולוגיה 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה