אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

תקנון האתר

תנאי שימוש

כללי

אנו מודים לך על שימוש במדריך רפואה ובריאות MedPortal (להלן גם "אתר")

המידע המוגש לך ע"י מדריך רפואה ובריאות MedPortal הינו מידע לעיון בלבד. מטרתו של מדריך רפואה ובריאות MedPortal לסייע לך בהבנת בעיות רפואיות, מציאת מומחים רלוונטיים בתחומים שונים ועוד.

אנא קרא תנאים אלה בעיון והקפדה היות ותחילת השימוש באתר מהווה הסכמתך ואישור לאמור בזאת.

אין לראות במידע או שירות, או מוצר כלשהו שמדריך רפואה ובריאות MedPortal מגיש תחליף לטיפול רפואי.

אין לדחות טיפול רפואי, אין לשנותו או להחליפו בגלל או עקב מידע, שירות, טיפול, יעוץ, תרופות, תוספי מזון וכ"ד אשר מוגשים בפורטל רפואה ובריאות MedPortal. פורטל רפואה ובריאות MedPortal ושותפיו מצהרים בזאת שאין להם שום אחראיות או חבות העלולות לנבוע משימוש במידע, שירות, מוצר או כל תוצר אחר או תוצר לוואי של הנ"ל המסופקים ע"י פורטל רפואה ובריאות MedPortal, מכל סיבה שהיא כולל טעות אנוש, אי הבנה, פירוש שגוי ועוד. פורטל רפואה ובריאות MedPortal לא תשא בכל אחראיות עקב שימושך באתר ולרבות ביחס לתכנים באתר. מדריך רפואה ובריאות MedPortal לא תשא בכל אחראיות על מכשירי קצה בהם התכנים מופעים, על כל נזק, אי-נוחות, עוגמת נפש ישירים או עקיפים אשר עלולים להגרם לגולש.

שירותים ותכנים

כל המידע בפורטל רפואה ובריאות MedPortal מוגן לפי חוק. הינך רשאי לעיין, להעתיק, להדפיס ולהציג כל חומר מפורטל רפואה ובריאות MedPortal לצורך הפרטי שלך אך חל איסור מוחלט להשתמש בתכנים לצורך מסחרי כגון הפצה, שכפול, מכירה, השכרה, שידור, הוצאה לאור וכ"ד ללא הסכמת הנהלת מדריך רפואה ובריאות MedPortal בכתב. 

א. המפרסם בפורטל רפואה ובריאות MedPortal מצהיר ומתחייב שהתכנים (מאמרים, כתבות, סקרים, מחקרים, ידיעות, עצות, מידע, המלצות, תמונות, סרטי ווידאו, ציורים, מוסיקה וכ"ד) המפורסמים בפורטל הינם מקוריים, שייכים לו כדת וכדין, אינם מעותקים או מועברים ממקומות אחרים הלא שייכים למפרסם.

ב. המפרסם בפורטל רפואה ובריאות MedPortal מתחייב שלא לפרסם באתר תוכן הכולל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני גס, גזעני, מאיים, פוגע בפרט או ציבור וכל תוכן אחר אשר מהווה הפרה כלשהי של החוק.

ג. הנהלת פורטל רפואה ובריאות MedPortal רשאית לסרב לפרסם או/ו למחוק בכל עת תוכן אשר לדעתה אינו מתאים לפרסום מטעמים הנ"ל או כל טעם אחר ללא חובת מתן הסבר למפרסם. על כל פנים כל התכנים אשר יפורסמו בפורטל רפואה ובריאות MedPortal ע"י המפרסם או באישורו יהיו על אחראיות המפרסם בלבד והנהלת האתר לא תשא בכל אחראיות בגינם.

ד. במהלך השימוש באתר ולרבות שימוש בפורומים עליך להימנע מלעשות שימוש מסחרי, לקלל, לאיים ולבצע פעילות כלשהי האסורה לפי דין. אין להשתמש בתכנים הנמצאים באתר מאת משתמשים אחרים, להתחזות לעובד האתר ולפגוע במשתמשים אחרים.

כל פניה פרסומית באתר אשר אינה מתואמת עם הנהלת מדריך רפואה ובריאות MedPortal אסורה בהחלט והמפרסם ישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
ה. הנהלת פורטל רפואה ובריאות MedPortal רשאית לבצע שינוים באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת בתעריפים ותנאים באתר לרבות שינויים בתנאי ההרשמה והפרסום. המשתמשים (רופאים, מטפלים, מפרסמים, חברים ועוד) יקבלו את זאת. בלא, יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרותם עם האתר ללא טענות ותביעות בהקשר הנ"ל.

ו. בהצטרפותך לחברות או בכל אופן אחר לפורטל רפואה ובריאות MedPortal הינך מאשר לאתר לצור אתך קשר בכל אופן שהאתר ימצא לנכון על מנת ליידע אותך על חדשות, עדכונים, פעילות מסחרית וכל נושא אחר לפי שיקול דעת האתר. על פי חוק דואר הזבל החדש יש לאשר את הסכמתך לקבלת דיוורים המכילים עדכוני חדשות, מאמרים, כתבות, סקירות, הרצאות, כנסים והודעות על פעילויות שונות הכוללים גם מידע פרסומי ושיווקי. בהרשמתך לאתר, הנך מאשר קבלת דיוורים מסוג זה.

גבולות אחראיות

כל המידע בפורטל רפואה ובריאות MedPortal מובא "כפי שהוא" ללא התחיבות לאוביקטיביות, ניטראליות והעדר טעויות. האחריות על תוכן הפרסומים חלה על המפרסמים עצמם.

פורטל רפואה ובריאות MedPortal מתווך בלבד בין המשתמש במדריך לרופאים, מטפלים, מוכרים וגורמים אחרים המוצגים והמפורסמים בו. פורטל רפואה ובריאות MedPortal אינו נושא בשום אחריות לכשל כלשהוא ביחסים ביניהם. המשתמשים והמפורסמים במדריך רפואה ובריאות MedPortal מוותרים מראש על כל טענה או תלונה או תביעה כנגד פורטל רפואה ובריאות MedPortal בהקשר זה.

פורטל רפואה ובריאות MedPortal רשאי לשנות את תנאי שימוש הנ"ל מעת לעת ללא מסירת הודעת מראש.

אחראיות על שימוש באתר על המשתמש בלבד ותחילת השימוש באתר מהווה אישור גורף לכלל תנאי השימוש הנ"ל

 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה