אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר
אופקטרא הציבורית חושפת פרטים נוספים על עסקת המיזוג עם היי פארמה

אופקטרא הציבורית חושפת פרטים נוספים על עסקת המיזוג עם היי פארמהשמוליק לוי, מנכ"ל אופקטרא:"אנו שמחים לקדם את עסקת היי פארמה שמייצרת ערך לבעלי המניות שלנו ושל היי פארמה. להיי פארמה ישנם 4 רישיונות, 12 זני צמחי קנאביס המתאימים לדרישות הרגולטוריות ושותפות עם קיבוץ עם שטח משמעותי המיועד למפעל לקנאביס רפואי בהיקף של 1,250 מ"ר והיקף גידול של כ-5 דונם בשלב הראשון שחלקו יהיה ב-indoorוזאת מתוך 200 דונם בסה״כ שהועמדו לטובת החברה.

במהלך החודשים האחרונים, לקראת העסקה, גייסנו הון משמעותי ועם השלמת העסקה צפוי להיכנס כסף נוסף שיבטיח את הפיכתה של היי פארמה לחברה גדולה. בנוסף, היי פארמה השלימה מצידה גיוס הון וכעת מגבשת את הצוות הניהולי הבינלאומי שיהפוך אותה לחברה בסדר גודל בינלאומי. לאחר המיזוג, המיצוב העסקי העתידי המצופה מהיי פארמה, הוא להיות בשורה הראשונה של חברות הקנאביס הרפואי הנסחרות בחו"ל וזאת לאור ניסיונם העסקי הרב של המשקיעים החדשים וניסיונם הגלובלי .

עיקרי הדיווח:

·נכסי היי פארמה:

o4 קודי עוסק (אישורים זמניים) לריבוי, גידול (IMC-GAP), ייצור (IMC-GMP), הפצה ושיווק (IMC-GDP) של קנאביס רפואי.

oזכויות לגבי 12 קווים (זנים) של צמח הקנאביס. מדובר בזנים אשר יובאו לישראל ע"פ כל הדרישות הרגולטוריות ונרשמו כנדרש.

oהיי פארמה החלה בעבודות ונמצאת בהליך של הקמת מתקן לגידול וריבוי קנאביס רפואי. על פי היי פארמה הצפי לסיום הקמת מתקן הגידול הינו תוך שנה. מתקן זה ממוקם בשטחי קיבוץ רמות מנשה, ובאפשרות היי פארמה להגדיל את מתקן הגידול עד לכ-200 דונם.

oמתקן הגידול יהא בשלב הראשוני על שטח של כ - 5 דונם כאשר לפחות 2 דונם מתוכו יהא גידולIndoor.

oמפעל (מתקן למיצוי שמנים ואריזת קנאביס ועוד) בשלבי הקמה (לאחר שיתקבלו כל האישורים האחרונים), אשר יוקם בשטחי הקיבוץ ובסמוך לחוות הגידול והריבוי. המפעל אשר צפוי להיבנות על שטח של עד כ- 1,250 מ"ר נבנה במקום מפעל ישן על קרקע אשר מוגדרת לתעשייה. להערכת היי פארמה למפעל הממוקם בסמוך למתקן הגידול יתרונות רבים הבאים לידי ביטוי ביעילות תפעולית ושליטה על כל מערך הייצור, יתרון רגולטורי, וחיסכון בעלויות (כולל אבטחה וכד') ושמירה על אבטחת איכות בסטנדרטים הגבוהים ביותר (התוצרת אינה משונעת מאתר א' לאתר ב'). היי פארמה מעריכה כי השלמת בינוי המפעל צפויה להיות עד המחצית השניה של שנת 2020 בהתאם לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות.

oקיבוץ רמות מנשה, אחד מבעלי המניות בחברה, הקנה להיי פארמה זכות שימוש בכל הקרקע אשר עליה מוקם המפעל, מתקן הגידול והתשתיות הנדרשות וזאת ללא עלות, דבר שיחסוך כסף רב להיי פארמה לאורך כ- 25 שנים. בנוסף, תשתיות הקיבוץ (חשמל, מים, כבישים ושבילי גישה וכיו"ב) מאפשרות הקמה מהירה ויעילה של המפעל ומתקן הגידול והן את תפעולם המלא בהמשך.

·השקעות בהון היי פארמה

oבחודש אפריל 2019 נחתם הסכם השקעה בהיי פארמה במסגרתו גויס סך כולל של כ-11 מיליון ש"ח המשקף שווי של 1,748 ש"ח למניה אחת של היי פארמה. בנוסף קיבלו המשקיעים כתביWarrantsהניתנים להמרה למניות רגילות היי פארמה. כתבי ה -Warrantsהינם בעלי תוספת מימוש של בין כ-1,748 ש"ח לכ-3,496 ש"ח למניה.

oבמהלך החודשים אפריל-יוני 2019 המשיכה היי פארמה להתקדם בביצוע העבודות לטובת הקמת החממות והמפעל.

oבסמוך להסכם החברה עם היי פארמה, צד ג' ביצע השקעה בהיי פארמה בסך כולל של כ-2 מיליון ש"ח. השקעה זו משקפת שווי של 2,000 ש"ח למניה של היי פארמה.

oהחברה משקיעה סך של 7.25 מ' שקלים בהיי פארמה.

·עסקת המיזוג

oשלב א' – עסקת השקעה: שלב זה כולל עסקת השקעה בהיי פארמה בסך של כ- 7.25 מיליון ש"ח המקנה שיעור של כ-18% בהון המניות של היי פארמה (לא בדילול מלא). השקעה זו במחיר של 1,748 ש"ח למניה (זהה למחיר מניה של משקיעי חודש אפריל 2019 ונמוך בכ-% 14.4 משווי עסקה אחרונה). בנוסף קיבלה החברה כתביWarrantsהניתנים להמרה למניות הי פארמה בשיעור של 20% מכמות המניות שלה בהיי פארמה ובעלות תוספת מימוש של כ- 2,400 ש"ח לכל כתבWarrants.

oשלב ב' – עסקת מיזוג: השלמת המיזוג, עשוי להסתיים בחודשים הקרובים ובלבד שיתקבל אישור האסיפה הכללית של החברה למיזוג ואישור היק"ר כמפורט להלן. יובהר כי ככל שיתקבל אישור האסיפה הכללית ואישור היק"ר למיזוג, לדירקטוריון החברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט, ללא קשר לעמידת היי פארמה בתנאים המתלים, על השלמת המיזוג וזאת גם אם טרם הושלם גיוס ההון על ידי היי פארמה או בטרם הקמת המפעל והחממות.


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה