אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר
כלל ביוטכנולוגיה: ניאון – השלמת גיוס הון לקראת IPO

כלל ביוטכנולוגיה: ניאון – השלמת גיוס הון לקראת IPOכלל ביוטכנולוגיה: ניאון – השלמת גיוס הון לקראתIPO

ניאון השלימה השנה גיוס של 106 מיליון דולר

תל אביב, ישראל, 6 בדצמבר 2017, כלל ביוטכנולוגיה (ת"א: כללבי)חברת מדעי החיים המובילה בישראל, מתכבדת לדווח כיNeon Therapeutics Inc.הודיעה כי השלימה גיוס הון בהיקף של 36 מיליון דולר. גיוס ההון האמור מרחיב את גיוס ההון שביצעהNeonבתחילת 2017 לסך כולל של 106 מיליון דולר.

גיוס ההון נעשה לקראת ביצוע הנפקה ציבורית ראשונית (crossover financing) והשתתפו בו משקיעים מובילים, ובהם:Fidelity,Partner Fund,Wellington,Pharmstandard,Arrowmark,Nextech Invest,Hillhouse Capital,Casdin Capitalו-Access Industries(בעלת השליטה בחברה). לאחר השלמת גיוס ההון מחזיקה החברה בכ- 5% מ-Neon. כמו כן, קיבלו החברה ו-Access Industries(אשר אחזקותיהן מהוות כ-13% מ-Neon) זכות למינוי חבר נוסף בדירקטוריוןNeon.

Neonהודיעה כי בכוונתה להשתמש בכספי ההשקעה לצורך המשך פיתוח המוצר העיקרי שלה,NEO-PV-01, חיסון מותאם אישית מבוסס ניאו-אנטיגנים לחולים בסרטן, הנבחן כעת בניסוי קליניPhase 1bוכן לצורך המשך פיתוח מוצרים נוספים הנמצאים כיום בשלב פיתוח פרה קליני.

עסקאות ודיווחי החברה בשנת 2017

·כלל ביוטכנולוגיה – פרסום מצגת הכוללת יעדים לשנים הקרובות:http://maya.tase.co.il/ reports/details/1132288/2/0

·ביוקנסל- תוצאות חדשות בניסוי קליניPhase IIשל הטיפול המשולב שלBC-819, התרופה המובילה של ביוקנסל, עםBCG, טיפול מקובל עבור חולי סרטן שלפוחית השתן. הנתונים מראים שמתן טיפול המשולב שלBC-819עםBCGהינו בר ביצוע ומגלה פעילות משמעותית מבחינה קלינית. פרופיל הבטיחות מראה כיBC-819נסבל היטב בגוף, ואינו מוסיף רעילות משמעותית לטיפולי הזלפה.

·אקסיטרה– אקסיטרה מסרה כי במסגרת הכנס השנתי של ה-American Heart Associationהוצגו תוצאות ניסויPhase Iב-EP-7041, תרופה נוגדת קרישה (Anti-thrombotic agent) המעכבת את חלבון הקרישהXia. בניסוי, שיעדיו כללו הערכת הבטיחות, הסבילות, פרמקוקינטיקה ומדדים ביולוגיים של פעילות התרופה, השתתפו 60 מתנדבים בריאים שטופלו בתרופה בהזרקה תוך ורידית (IV) במתן חד פעמי או במתן נשנה.eXItheraדיווחה כי התרופה נמצאה בטוחה וכן בעלת סבילות טובה, וכי ולא הופיעו תופעות לוואי חמורות או דימומים.התרופה הביאה להארכתaPTT, מדד הקרישה הרלבנטי, דבר המצביע על פוטנציאל טיפולי. הארכת ה-aPTTהייתה מהירה ופרופורציונלית לעליית המינון, ריכוז התרופה בדם עלה במהירות עם תחילת מתן התרופה וירד במהירות עם הפסקתה.

·גמידה סל– תוצאות סופיות של ניסוי קליניPhase I/IIבמחלות דם ממאירות ב-NiCordמראות יתרון שלNiCordבמדדים שונים של יעילות ובטיחות, כולל קליטה מהירה של השתל. לאור תוצאות פרה-קליניות שהעידו על כך שטכנולוגייתNAMשל גמידה סל מאפשרת העשרתNK Cellsפעילים בעלי פוטנציאל טיפולי משמעותי במחלות סרטן, נפתח ניסוי קליניPhase I/IIבמוצר המבוסס עלNK Cellsבממאירויות המטולוגיות במרכז הרפואי של אוניברסיטתMinnesota.

·ודנטרה וניאון- מרחיבות את שיתוף הפעולה ביניהן לפעילות מו"פ במטרה לפתח חיסונים חדשניים נגד סרטן

·ביוקנסל- מגעים עם קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים לגבי אפשרות להשקעה בביוקנסל בהיקף של כ- 20-25 מיליון דולר ארה"ב. על פי הודעתה, המשקיעים התנו את ביצוע ההשקעה הפרטית בהפיכת ביוקנסל לחברה פרטית, וזאת קודם לביצוע ההשקעה הפרטית.

·מדיוונד- חתמי ההנפקה מימשו אופציה שניתנה להם כחלק מהליך ההנפקה ורכשו מניות נוספות של מדיוונד בתמורה ל- 3.2 מיליון דולר, באופן שסך התמורה למדיוונד מההנפקה הינו כ- 25.2 מיליון דולר. שיעור ההחזקה של החברה במדיוונד לאחר מימוש אופציית החתמים עומד על 35%.

·ביוקיין- ביוליין אר אקס דיווחה כי החל ניסוי קליניPhase 1b/2לבחינת טיפול משולב בתרופהBL-8040יחד עםAtezolizumab(®TECENTRIQ), תרופתanti-PD-L1שלGenentech(חברה בת שלRoche), לטיפול בסרטן הקיבה.

·Cadent(לשעבר לוק)- החל ניסויphase Iבתרופה המפותחת על ידיNovartis(במסגרת הסכם רישיון מ-Cadent) לדיכאון חמור עמיד לטיפול.Cadentמקדמת באופן עצמאי תוכנית פיתוח של תרופות לטיפול במספר אינדיקציות: 1.essential tremor(הפרעת התנועה הנפוצה ביותר) 2.SCA(spinocerebellar ataxias, קבוצת מחלות גנטיות ניווניות הפוגעות בתנועה) 3. פגיעה קוגנטיבית בחולי סכיזופרניה. בנוסף,Cadentמתכננת להתחיל בפעילות קלינית במסגרת תוכנית הפיתוח העצמאית שלה בשנת 2018.

·קולוספן- גייסה כ-8 מיליון דולר ופרסמה תוצאות ניסוי קליני

·מדיוונד- תוצאות חיוביות בניסוי ההמשך לניסוי הקליניIIPhaseשנערך בתרופהEscharEx®המיועדת לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשי ריפוי אחרים, שנערך בחולים הסובלים מפצעים סוכרתיים בכף הרגל (Diabetic Foot Ulcers) או פצעים על רקע אי ספיקה ורידית (Venous Leg Ulcers).

·גמידה סל- תחילת ניסויI/IIPhaseבחולים עם אנמיה אפלסטית ומחלות מיאלודיספלסטיות

·מדיוונד- הושלם גיוס 38 החולים לניסוי ההמשך לניסויPhase IIבתרופת ה-EscharEx®. מדיוונד צפויה להציג תוצאות ראשוניות של ניסוי ההמשך בתחילת חודש ספטמבר 2017. בכפוף לאישור ה-FDA, בכוונת מדיוונד להתחיל בניסוי קליניPhase IIIב-EscharExבמחצית הראשונה של שנת 2018. בהמשך לדיווח בדבר הרחבת ההסכם עם הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדםBARDA)), מדיוונד מסרה כי בהמשך להבנות עם ה-FDA, הגישה מדיוונד ל-FDAפרוטוקול ניסויPhase IIIלהרחבת הניסוי המבוצע היום באירופה לטיפול בהטריית כוויות בילדים באמצעותNexoBrid®, וכי היא פועלת להוספת מרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים, וזאת בנוסף למרכזי הכוויות האירופאים המגייסים כעת חולים לניסוי.

·לוק- השגת אבן דרך בהסכם עם נוברטיס

·ניאון– שיתוף פעולה קליני עם אפקסיג'ן

·מדיוונד– הרחבת ההסכם עםBARDAל- 132 מיליון דולר ומימוש אופציה למימון פיתוח

·ביוקיין- החל ניסוי קליניPhase 1b/2לבחינת טיפול משולב בתרופהBL-8040יחד עםAtezolizumab(®TECENTRIQ), תרופה בטכנולוגייתanti-PDL-1שלGenentech(חברה בת שלRoche), בסרטן לבלב גרורתי.

·אקסיטרה- השלימה ניסויPhase Iבתרופה נוגדת קרישה - הניסוי עמד ביעדי בטיחות, סבילות, פרמקוקינטיקה ומדדים ביולוגים נוספים

·מדיוונד- הודיעה כי בכוונתBARDAלממש אופציה למימון פיתוח התוויות נוספות ל-NexoBridבהיקף כולל של 22 מיליון דולר

·גמידה סל- גייסה 40 מיליון דולר, לפי שווי 120 מיליון דולר לפני הכסף, ממשקיעים מובילים להשלמת ניסויPhase IIIשל ה-NiCordונערכת למסחורו

·גמידה סל –הודיעה על מינויים של דירקטורים חדשים:Professor Roger Kornberg, פרופסור לביולוגיה ב-Stanford Medical Schoolוזוכה פרס נובל לכימיה לשנת 2006, ו-Dr. Michael Perryשותף בקרן הון הסיכוןBioscience. עד לאחרונה כיהן ד"ר פרי כסמנכ"ל בכיר ב-Novartisשם עסק בתחום שלCell & Gene Therapy.

·ביוקנסל –התקבלו ניתוחים נוספים של תוצאות ביניים של ניסוי ממנו עולה, כי המחלה לא חזרה ב-89% מהחולים (34/38) בסוף תקופה של שלושה חודשים מתחילת הטיפול, וב-68% מהחולים (26/38) בסוף תקופה של 12 חודשים. בהתבסס על הערכה סטטיסטית מסוג קפלן-מאייר של כל המשתתפים, הזמן החציוני להישנות המחלה בכלל אוכלוסיית ה-ITTהוא כ-19 חודשים (17-21 חודשים עם רווח בר סמך של 95%).

·כלל ביוטכנולוגיה– פרסום מצגת מעודכנת - אתגרים לחודשים הקרובים, אירועים צפויים, יעדי החברה. קישור למצגת:http://mayafiles.tase.co.il/ rpdf/1091001-1092000/P1091078- 00.pdf

·גמידה סל- סוכנות התרופות האירופית ("EMA", European Medicines Agency) הרחיבה את האינדיקציה הרפואית אשר מוגנת על ידי מעמד תרופת היתום (Orphan Drug) שלNiCord®, התרופה המובילה של גמידה סל, לכל טיפול המבוסס על השתלת תאי גזע של מערכת הדם (תאי גזע המאטופואטיים). מעמד של תרופת יתום מוענק לתרופה בעלת יתרון על פני טיפולים קיימים במחלה נדירה, וזאת על מנת לעודד פיתוח תרופות למחלות כאלה. הכרה כתרופת יתום באיחוד האירופאי מקנה בלעדיות שיווק של 10 שנים ממועד קבלת אישור לשיווק התרופה. כמו כן, ההכרה בתרופה כתרופת יתום עשויה להקל בקבלת מענקים וסיוע בפיתוח ורישום התרופה לשיווק.

·ביוקיין- חברת ביוליין אר אקס דיווחה על תוצאות ביניים מניסויPhase IIב-BL-8040כטיפול חדשני במתן יחיד לניוד תאי גזע ממח העצם ואיסופם ממחזור הדם.ביוליין רכשה את הזכויות בתרופהBL-8040מכוח הסכם רישיון עם חברת ביוקיין תרפיוטיקס בע"מ. החברה מחזיקה בכ-28% מהון המניות של ביוקיין.

·ודנטרה- נחתם הסכם לשיתוף פעולה בינה לביןNeon Therapeutics, Inc., המוחזקת ע"י החברה בשיעור של כ-5%. במסגרת שיתוף הפעולה, הוסכם כיNeonתבצע ניסויים שונים בשילוב של הטכנולוגיות שלVedantraושלNeon(Albumin-Binding Amphiphile TechnologiesעםNeoantigens). בתמורה, תשלםNeonל-Vedantraתשלום חד פעמי וכן תממן באופן מלא את הניסויים הנכללים במסגרת שיתוף הפעולה.

·גמידה סל– מזכר הבנות להשקעה על פי מזכר ההבנות, תוביל קרן ההשקעות השקעה של 30 מיליון דולר, יחד עם משקיעים נוספים, וזאת לפי שווי לגמידה סל של 120 מיליון דולר לפני הכסף.

·לוק- חתמה על הסכם לרכישת אטקסיון, חברה אמריקאית פרטית המפתחת תרופות שמטרתן להסדיר את הפעילות העצבית ב-Cerebellum(חלק ממערכת העצבים המרכזית האחראי בין השאר על הקואורדינציה) וזאת לצורך טיפול בהפרעות תנועה שונות (Hereditary Ataxia,Essential Tremor). אטקסיון צפויה להתחיל בניסויים קליניים במהלך שנת 2018.

·כלל ביוטכנולוגיה- מינוי מר עפר גונן כמנכ"ל החברה

·כלל ביוטכנולוגיה- כלל ביוטכנולוגיה רוכשת אחזקות טבע בגמידה סל וטבע מגדילה אחזקותיה בכת"ב.

·מדיוונד -תוצאות מניסוי פרמקוקינטי (PK study)Phase IIב-NexoBrid- תוצאות הניסוי הדגימו כי השימוש בתרופה הינו יעיל ובטוח. בנוסף, היו הבדלים מינימאליים בחשיפה הכלל גופנית בין מריחת התרופה בפעם הראשונה לבין המריחה השנייה, קרי לא הייתה הצטברותשל התרופה בגוף כשהתרופה נמרחה פעמיים.

·מדיוונד- הרחבת ניסויPhase IIIלטיפול בכוויות בילדים באמצעותNexoBrid®

·מדיוונד- תוצאות סופיות של הניסוי הקליניIIPhaseשנערך בתרופהEscharEx®המיועדת לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשיי ריפוי אחרים.

·כלל ביוטכנולוגיה- מינוי ד"ר ג'וליאן אדמס כמדען ראשי של החברה

·ביוקיין– תחילת ניסוי קליניPhase IIa.

·ניאון- השלמת גיוס הון בהיקף של 70 מיליון דולר. את ההשקעה ב-NeonהובילהPartner Fund Management, אליה הצטרפו קרנותFidelity,Wellington,Inbio Venturesו-Nextech Invest. בנוסף, השתתפו בסבב הגיוס בעלי מניות קיימים -Third Rock Venturesו-Access Industries.

·גמידה סל- השלימה מול מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) את התהליכים לקראת ניסויPhase IIIלטיפול ב-NiCordבחולים עם מחלות דם ממאירות (לוקמיה או לימפומה).


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה