אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) חדשות בריאות >

התכנית אשר קודמה במשך כ- 10 שנים, מאז הקמתו של איגוד ערים כינרת


1.7.20
ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לאשר היום 30.6 את תכנית תמ"א 13/13 הכוללת למרחב הכינרת וחופיה שתוכננה עם איגוד ערים כינרת

בתום הליך דיון בהשגות הועדות המחוזיות, אשרה היום 30.6 ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, את תכנית תמ"א 13/13 הכוללת למרחב הכינרת וחופיה, שתוכננה עם איגוד ערים כינרת. בעוד כחודש תובא התכנית לאישור המועצה הארצית לקראת חתימה על ידי הממשלה.

המועצה הארצית ואיגוד ערים כינרת ברכו על התכנית אשר תיתן בידי האיגוד והרשויות את הכלים התכנוניים לטיפול במרחב שלא היה כלול בתכנית תמ"א 13/13/א. כלים אשר יאפשרו טיפול באותה "ראיה כוללת ואחידה", אשר מוגדרת במטרות האיגוד על פי"חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת", כלים אשר יבואו לידי ביטוי, בין היתר, ככל שיתווספו חופים נוספים לאחריותו ותחומו של האיגוד.

התכנית אשר קודמה במשך כ- 10 שנים, מאז הקמתו של איגוד ערים כינרת, נערכה בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 7.7.2009, אשר מצאה צורך בעדכון תכנית המתאר הקיימת לחופי הכינרת, תמ"א 13 שאושרה ב-1981 וזאת לאור הזמן שחלף מאז אישורה, השינויים במדיניות החופים ובמצבם ובמטרה לסייע לאיגוד ערים כינרת לפעול ולטפל בחופי הכינרת, כמתחייב מחוק הקמת האיגוד, "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת".

תמ"א 13/13 כוללת, שאושרה היום, עוסקת במרחב הכינרת וחופיה בראייה רחבה. מטרתה של תכנית זו לאפשר את מיצוי הפוטנציאל התיירותי הגלום במרחב הכינרת וחופיה, לאפשר שימוש הציבור במרחב החופים, תוך שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים, לשמר את הכינרת כמאגר המים של מדינת ישראל, לרבות תפקידיו הנמליים, לפתח ולשמר ערכי טבע ונוף, אתרי דת, מורשת והתיישבות, כל זאת על בסיס עקרונות של תכניות מתאר תקפות שונות ועקרונות תכנון בר-קיימא. התכנית משילה מעצמה שטחים גדולים שהיו כלולים בתכנית תמ"א 13 הישנה ומתייחסת לשטח מצומצם יותר שבזיקה ישירה לכינרת.

במסגרת התכנית יבוטל הקמת שני כפרי נופש המצויים בשטחים רגישים במרחב הכינרת.

התכנית קובעת אופן הגדרה חדשני לקווי חוף ומסווגת אותם בכינרת ל- 4 סוגים וקובעת לגביהם רצועה של 50 מטר בהם יחולו מגבלות בנייה בהתאם לסוג החוף כאשר כ- 90% מהשטחים יוגדרו כשמורים או כחופים לרחצה ופנאי:

קו חוף טבעי/שמור- מהווה 46% מכלל רצועת החוף.

קו חוף פנאי ונופש- כ-27 ק"מ המהווים 40% מרצועת החוף.

קו בחוף בחזית-ים כפרית- כ-5 ק"מ המהווים 8% מרצועת החוף.

קו חוף בחזית-ים עירונית- 4 ק"מ המהווים 6% מכלל רצועת החוף, הגובל בטבריה.

התכנית קובעת הוראות בתחום אגם הכינרת, באזורים "מוטי תרבות ומורשת" המזוהים כבעלי חשיבות ארצית ועולמית, באזורים "מוטי נופש חופי", באזור "מוטה פיתוח" צמח ובאזורים המוגדרים כ-"נוף כינרת".

התכנית כוללת, בין היתר, מסמך מנחה לשייט, מתוך ההבנה כי פעילות השייט בכינרת משפיעה על איכות המים והמערכות האקולוגיות שבתחומה, משפיעה כמובן על בטיחות הנופשים והמתרחצים ומהווה אמצעי לפעילות פנאי, נופש ודייג.מסמך השייט כולל סוגים שונים של פעילות שייטוקובע את מיקומם של המתקנים, תנאי ההפעלה והפעולות שיש לנקוט בנושאי בטיחות ואיכות המים.

כחלק מהתכנית, ימשיך שביל הרצף להולכי רגל ורוכבי אופניים, במטרה להנגיש את "שביל סובב כינרת" לכלל הציבור.

בהיבט התחבורתי, גובשה תפיסה המייצרת מיתון תנועה סביב הכינרת באמצעות הגדרת הדרכים סובב כינרת כדרכים נופיות המשרתות את החופים, מוקדי העניין והישוביםסביב האגם, עם הסדרת מעגלי תנועה וצמתים בהיררכיה מקומית, תוך מתן אפשרות לעצירה לתצפיות ולמוקדי חניה, כבסיס יציאה לטיולים במרחב. התכנית אף משלבת אפשרות לתחנות רכבת (עבור קו בית שאן-צמח-חמת גדר וקו עכו-כרמיאל-קריית שמונה).


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה