אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

(אנציקלופדיה) חדשות בריאות >

המרכז הרפואי זיו בצפת אירח ראשי רשויות מהצפון לדיון בנושא קידום הבריאות בצפון


8.4.19
קידום הבריאות בצפון

ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפתוהנהלת זיו,אירחו את ראשי הרשויות מהצפון, מאשכול גליל מזרחי, בראשותבני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות חרמוןומאשכול בית הכרם, בראשותמשה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל. במסגרת הפגישה שנערכה לקראת חגי האביב של כל הדתות, התעדכנו ראשי הרשויות בנעשה במרכז הרפואי זיו, החליפו רשמים וקיימו דיון על מצב שירותי הרפואה בצפון ודרכי הטיפול בפערים הקיימים לעומת מרכז הארץ, לטובת בריאות תושבי הצפון.

ד"ר זרקאברך את ראשי הרשויותבברכת חגי אביב שמחים לכולם, כל אחד לפי תרבותו ואמונתו, חג הפסח ליהודים, חג הפסחא לנוצרים, חג יתרו לדרוזים וחודש רמדאן למוסלמיםוסקר בפניהם את ההתפתחויות והחידושים האחרונים במרכז הרפואי זיו. בהמשך פרש ד"ר זרקא את מפת האתגרים העומדים על הפרק בתכנית העבודה השנתית וכן בראיה ארוכת טווח. לאורך המפגש דן פורום ראשי הרשויות בנושאים מהותיים המחייבים המשך מאמץ משולב להגשמתם, כגון: שיפור המוכנות לחירום ומיגון חדרי הניתוח, עידוד הגעת רופאים נוספים לצפון, לצד נקיטת צעדים משולבים להישארותם בגליל של בוגרי הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי בצפת. "לצד מענקים נדרשת פעולה מתואמת של כלל השותפים, מעין תכנית 'קליטת עליה', שתאפשר לרופאים ולמשפחותיהם קליטה קלה יותר והתמודדות עם כלל המורכבות בהעתקת מקום מגורים לצפון", אמר ד"ר זרקא.

משה קונינסקי, ראש העיר כרמיאל,בירך על המפגש ואמר, כי לאחר הבחירות, חובה על ראשי הרשויות בצפון להתאגד ולצאת למאבק בנושא הבריאות, כמו גם בנושאי הכלכלה והתעסוקה, שהינם בסופו של דבר נושקים וקשורים זה לזה.

בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות חרמון ויו"ראשכול גליל מזרחיאמר, כי גם על הקמת הפקולטה לרפואה היה מאבק ובסוף הוקמה ואין ברירה אלא להמשיך ולהיאבק על רמת הבריאות בפריפריה. הוא הוסיף כי על ראשי הרשויות ליצור מחויבות לתמיכה, לא רק מילולית, בקידום כל נושא הבריאות והמרכז הרפואי זיו, במעשים והתאגדות, בכדי ליצור כח מול הממשלה בהתחייבות להשוואה בין תנאי הבריאות של המרכז והפריפריה, לטובת תושבי הצפון. בן מובחר הודה לעובדי בית החולים מכל הסקטורים על העשייה הרבה בשיפוץ המרכז הרפואי ובשיפור השירות, לצד הכנסת שירותים חיוניים חדשים.

דימי אפרצב, ראש העיר קצריןאמר, כי חשוב שראשי הרשויות יתמכו במרכז הרפואי זיו וכי במחלקות השונות ישנם מנהלים מצויינים שהגיעו מבתי חולים מובילים בארץ. "כיום ניתנים כאן טיפולים ברמה גבוהה ביותר ואני אומר זאת מניסיון והיכרות אישית עם בית החולים" אמר אפרצב.

שמעון סוויסה, ראש העיר חצוראמר, כי אין ספק שהמרכז הרפואי זיו שיפר את מעמדו בשנים האחרונות ומוביל כיום ביכולת המקצועית בדומה לבתי חולים גדולים במרכז וכי הוא שומע על שביעות הרצון מתושביו בעיר.

שוקי אוחנה, ראש העיר צפתאמר, כי חשים את הרוח המקצועית הטובה הנושבת בזיו וברך אתד"ר זרקא, את הצוותים הרפואיים והמטפליםעל העבודה המצוינת הנעשית בזיו. עוד אמר אוחנה, כי לאחר הבחירות ימשיכו ראשי הרשויות לסייע בכל שניתן בתחום הבריאות, התחבורה ושאר הנושאים העומדים על הפרק ושכולם קשורים לקידום האזור.

ראשי הרשויות התחייבו, כי לאחר הבחירות יפעלו במלוא המרץ, מול הממשלה, בנושא הבריאות,ידאגו להמשך הצמיחה וההתפתחות וליישום המלצות ועדת גרוטו אשר בחנה את פערי הבריאות בפריפריה הצפונית.בסיום המפגש הרימו ראשי הרשויות כוסית לחיים, לחיי בריאות התושבים והחגים הקרבים

בכלל הדתות. חג שמח !

צילום - המרכז הרפואי זיו

בצילום-ד''ר סלמאן זרקא מנהל המרכז הרפואי זיו עם ראשי רשויות מהגליל והגולן וחברי הנהלת זיו


 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה